vietnamese

Chapa express train dịch vụ vé tàu  đi sapa  hạng sang cao cấp với 7 cabin khoang  04 giường rộng rãi, ốp hoàn toàn bằng gỗ công nghiệp thế hệ mới nhất hiện nay, được trang bị điều hòa / 01 toa xe . chạy trên 2  tàu giờ vàng từ Hà Nội đi lúc 22h00 đến ga lào cai lúc 06h15 và từ Lào Cai về lúc 21h10 về đến Hà Nội lúc 05h00 

Thông tin giờ tàu chapa train express :

Quý khách sẽ được phục vụ miễn phí như:

Đặt vé tàu  :  

Qui định hủy vé : 

Hủy theo qui định nhà ga 30 % đối với chuyên tuyến  Vé tàu Hà Nội Sapa

Đối với trẻ em  :